15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) 

 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/4/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 9ης Απριλίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων υψηλής γέφυρας Σερβίων» Προϋπολογισμού 16.400,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Δ.M.
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Εργασίες αποπεράτωσης για τη διάνοιξη περιοχής διέλευσης του διασυνδέοντα αγωγού φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση του πρακτικού Νο 6 της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης» προϋπολογισμού 3.400.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δ. Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών (Τμήμα Κοζάνης)» έως 30/06/2013 Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Δρόμος Γέρμα –Κλεισούρα – Βλάστη (Α΄Φάση)» Π.Ε Καστοριάς
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Επισκευή Δρόμου Επταχωρίου – Ζούζουλης» Π.Ε Καστοριάς
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς Υποέργο: Περιοχή Άργους Ορεστικού» Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης : «Μελέτη Δυτικού άξονα – όρια Δυτ. Μακεδονίας / Μελέτη κατασκευής οδικού τμήματος Νυμφαίου – Πολυκέρασου Φλώρινας» για το οδικό υποτμήμα Πολυκέρασο – Περικοπή – Νυμφαίο Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση ανάθεσης του έργου: «Ολοκλήρωση Γέφυρας Νεστορίου με τις Προσβάσεις» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βορειοδυτικής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 12. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν Αγίου Αθανασίου Αηδονιών (Β΄ Φάση) Ν. Γρεβενών» προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕ 440 Π.Ε Γρεβενών
 13. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών στο Τ.Δ Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 14. Έγκριση πρακτικών του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Δ.Δ Τριανταφυλλιάς Π.Ε Φλώρινας»
 15. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 6.000,00€ του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης στο πλαίσιο εφαρμογής του καν. 1217/2009 του Συμβουλίου» για την κάλυψη δαπανών  
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 13.500,00€ του προγράμματος «Για την υλοποίηση δράσεων του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» για την κάλυψη δαπανών  
 17. Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012-2013» Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Β εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα)
 20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 25 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 30 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ (Περιφ. Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας)
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 30. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας  
 31. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Κοζάνης
 32. Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Γρεβενών

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. 

 Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης 
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας  
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 
 5. Διεύθυνση Οικονομικών 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.