14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 3/5/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου Δημοτικού σφαγείου Τ.Δ. Φλάμπουρου» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή υπόστεγου και ψευδοροφής στο κτίριο Στέγης Ποντίων στο Τ.Δ. Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2010» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Πελαργού»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή ενός κιόσκι και διαμόρφωση χώρου στην θέση Ανάληψη στο Τ.Δ. Αχλάδας» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή ενός κιόσκι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλιού υδραγωγείου στο Τ.Δ. Κολχικής» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή χώρου αναψυχής – κιόσκι στο Τ.Δ. Υδρούσας» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή σωληνωτής γέφυρας στο χείμαρο Σκλήθρου» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση αποθηκών στο υπόγειο του κτιρίου της Ν.Α. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση αποθηκών στο υπόγειο του κτιρίου της Ν.Α. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πολυποτάμου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικού δρόμου στο Τ.Δ. Παπαγιάννη» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Πολυποτάμου» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση – Βελτίωση αγροτικού δρόμου στο Τ.Δ. Αλώνων» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Δ. Τροπαιούχου» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Αμμοχαλικόστρωση παλιού δρόμου Αγ. Βαρθολομαίου-Αμμοχωρίου» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την μελέτη «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Αμμουδάρας – Αμπελοχωρίου – Βοτανίου Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Φλώρινας-Αλώνων» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 21. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 22. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 23. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ, για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.
 24. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τη κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών έτους 2011» (Π.Ε. Γρεβενών)
 25. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τη κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών έτους 2011» (Π.Ε. Γρεβενών)
 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας
 29. Ορισμός Υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Γρεβενών
 30. Έγκριση προμήθειας κινητού τηλεφώνου για τον Εκτελεστικό Γραμματέα
 31. Έγκριση Αποδοχής Ποσού 153.984,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – Καταβολή του Διατροφικού Επιδόματος στους κατά νομό δικαιούχους της Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση Αποδοχής Ποσού 1.164.984,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – Επενδύσεις για την πληρωμή διαφόρων δαπανών – έργων
 33. Έγκριση Αποδοχής Ποσού 448.626,00 του προγράμματος ΚΑΠ – Λειτουργικά για την πληρωμή διαφόρων δαπανών
 34. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 708.420,42 € του προγράμματος ΣΑΕΕ 075/8 ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης – (ΜΑΒΕ) του 7ου λογαριασμού» και εξόφληση του 6ου Λογαριασμού.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

     -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.