10η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. 1.Πάτρα Βασίλειο
 2. 2.Χάτσιο Ιωάννη
 3. 3.Γιαννάκη Βασίλειο
 4. 4.Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. 5.Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. 6.Κούτσιανο Βασίλειο
 7. 7.Ψευτογκά Δημήτριο
 8. 8.Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/3/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Αναγνώριση και έγκριση πληρωμής τόκων υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 3ης, 4ης και 5ης εντολής πληρωμής για το έργο: «Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης και λειτουργία εγκαταστάσεων του κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Κύρια Σύβαση
 3. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 14ης Δεκεμβρίου 2012 του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίου από εκθεσιακό κέντρο κοίλων έως την είσοδο οικισμού Καρδιάς» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου «Επισκευή Ι.Ν Αηδονιών (Β΄ Φάση ) Ν. Γρεβενών» προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ή 52.845,53€ χωρίς Φ.Π.Α
 5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013
 6. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και δεμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2013
 7. Έγκριση Α) πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Γρεβενών» και την κήρυξη του ως άγονου Β) Επαναπροκήρυξη του πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Γρεβενών» με διόρθωση των όρων της Διακήρυξης
 8. Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής δρομολογίων του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2013-2014 Π.Ε Κοζάνης
 9. Τροποποίησης της αριθμ. 2/17/22-1-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά συγκρότηση επιτροπής πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών έτους 2013 για την Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την στήριξη τοπικών πολιτιστικών δράσεων Π.Ε Κοζάνης και ορισμός υπολόγου
 11. Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ
 12. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην προμήθεια ειδικών ταμπελών και αυτοκόλλητων σχετικά με την ενημέρωση της περιόδου απαγόρευσης της αλιείας
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 17. Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης οδηγών της Π.Ε. Καστοριάς έτους 2013
 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην διημερίδα του ΚΠΕ Βεύης – Μελίτης Φλώρινας
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 23. Ορισμός Δικηγόρου επί θέματος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.