Υποβολή Προτάσεων Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014–2020 η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020 σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση στις 5/5/2015 και ώρα 09:30 πμ στην Αίθουσα Αμφιθεάτρου της Περιφέρειας (ΖΕΠ Κοζάνης) με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των Δυνητικών Δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ 2014–2020, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

09:30 – 10:00                  Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 – 12:00      Παρουσίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ) 2014-2020

12:00 – 13:30      Πλαίσιο Εξειδίκευσης – Χρονοδιάγραμμα Ενεργοποίησης ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020

13:30 – 14:30      Συζήτηση – Ερωτήσεις


Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό υποστηρικτικό υλικό (εγκεκριμένο ΕΠ/ΠΔΜ 2014 – 2020, Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020, Αναλυτική Δομή του ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020, Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης, Σχετικές Εγκύκλιοι και Έγγραφα) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr), στην ενότητα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης