Υλοποίηση της δράσης 3.1 του έργου «RULAND – Interactive Farmers Support System for Efficient water use management» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ « Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας μετεωρολογικών σταθμών στα πλαίσια της «Δράσης 3.3 – Συλλογή δεδομένων, ανάλυση και ανάπτυξη χωρικής βάσης δεδομένων» του έργου «RULAND – Interactive Farmers Support System for Efficient water use management» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» συνολικού προϋπολογισμού 15 000.00€.

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ