Υλοποίηση της δράσης 1.3 του έργου «RULAND – Interactive Farmers Support System for Efficient water use management» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ « Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της «Δράση 1.3 – Διαχείριση του έργου» του έργου «RULAND – Interactive Farmers Support System for Efficient water use management» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ « Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» συνολικού προϋπολογισμού 13 650.00€.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ