Ξεκινάνε οι εργασίες κατασκευής του δρόμου Μοναχίτι – Μικρολίβαδο στο Δήμο Γρεβενών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής υπέγραψε με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Εγνατία Α.Τ.Ε.Β.Ε.» την σύμβαση του έργου: «Κατασκευή οδού Μοναχίτι – Μικρολίβαδο στο Δήμο Γρεβενών», προϋπολογισμού 3.124.800 €.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης στον Άξονα Προτεραιότητας υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αφορά στη βελτίωση της χάραξης οριζοντιογραφικά και υψομετρικά του υπάρχοντος δρόμου που αρχίζει από την είσοδο του οικισμού Μοναχίτι και καταλήγει στην έξοδο του οικισμού Μικρολίβαδο καθώς και την ασφαλτόστρωσή του μήκους 7 χλμ. Ο δρόμος βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα. Η νέα χάραξη ακολουθεί τον υπάρχοντα δρόμο, όπως και η προτεινόμενη ώστε να αποφευχθούν εκτεταμένες εκσκαφές και επιχώσεις. Τεχνικά έργα θα κατασκευαστούν σε αναγκαίες θέσεις για την απορροή ομβρίων καθώς και επενδυμένη τάφρο σχεδόν σε όλο το μήκος του δρόμου Εργασίες συντήρησης θα γίνουν και στις δύο υφιστάμενες γέφυρες ενώ τα πρανή θα στρωθούν με χλοοτάπητα.

Το συγκεκριμένο έργο όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής είναι βασικό για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τη σύνδεση της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης με το Βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την ασφαλή μετάβαση – μετακίνηση των επισκεπτών ώστε να προσεγγίσουν το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. Επίσης η βελτίωση του δρόμου θα εξυπηρετήσει τις δραστηριότητες των γεωργοκτηνοτρόφων που αναπτύσσονται κατά μήκος του συγκεκριμένου αγροτικού δρόμου αλλά και τις ανάγκες των κατοίκων.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου καθορίζεται σε (550) ημερολογιακές ημέρες.