Την προγραμματική σύμβαση για την Πανεπιστημιούπολη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου για το έργο της Πανεπιστημιούπολης προχώρησε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

“Το όραμα του Πανεπιστημίου γίνεται πραγματικότητα, καθώς πρόκειται για το πρώτο εμπροσθοβαρές έργο για τη νέα προγραμματική περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στο να φτάσουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης, αυτοδιοικητικούς, βουλευτές και υπηρεσιακούς παράγοντες που ξεπεράσαμε εμπόδια και αγκυλώσεις” είπε ο Θ. Καρυπίδης, ενώ απευθυνόμενος στον πρύτανη Αντώνη Τουρλιδάκη τόνισε “το πανεπιστήμιο είναι η κουλτούρα μας,  η εξέλιξη και ο πολιτισμός μας και θα είμαστε πάντα κοντά σας”.

Το έργο του Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και περιλαμβάνεται στα πρώτα εμπροσθοβαρή έργα στη χώρα μας, με συνολικό προϋπολογισμό 49,5 εκ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 80% συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 20% από Εθνικούς πόρους. 

Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ως πιστοποιημένου φορέα, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου που είναι ο «κύριος του έργου», στον οποίο θα παραδοθεί για χρήση μετά το πέρας της κατασκευαστικής φάσης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκευή κτιρίου διοίκησης-βιβλιοθήκης, κτιριακού συγκροτήματος εκπαίδευσης, απαραίτητων δικτύων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.