Την προέγκριση δημοπράτησης τεσσάρων έργων στο Δήμο Κοζάνης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Την προέγκριση δημοπράτησης τεσσάρων σημαντικών έργων για το Δήμο Κοζάνης συνολικού προϋπολογισμού 8,9 εκ. €, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.
Τα έργα είναι ενταγμένα στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους.

Πρόκειται για  τα έργα:

  1. «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Ηπειρώτικα του Δήμου Κοζάνης» με προϋπολογισμό 4.220.000 € και περιλαμβάνει εργασίες ποιοτικής και αισθητικής αναγέννησης στην περιοχή «Ηπειρώτικα» του Δήμου Κοζάνης.
  2. «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης» με προϋπολογισμό 1.865.000 €. Προβλέπονται εργασίες ποιοτικής και αισθητικής αναβάθμισης αστικών κοινόχρηστων χώρων. 
  3. «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης» με προϋπολογισμό 1.840.000 €. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης υφιστάμενων οδικών τμημάτων 5,2 χλμ. .
  4. «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16, 18 και προμήθεια αστικού εξοπλισμού περιοχής Εργατικών Κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης» με προϋπολογισμό 975.000 €, για τη δημιουργία, παιδικής χαράς, χώρων περιπάτου -αναψυχής και υπαίθριο θεατράκι.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων που αφορούν στην κατασκευή υψηλής ποιότητας δημόσιων υποδομών αναβαθμίζεται η  ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης.