Θωρακίζεται με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας η Δυτική Μακεδονία

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής υπέγραψε την πρόσκληση για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων ύψους 30.000.000,00 €. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.