Σύσκεψη για την κατασκευή της νέας επαρχιακής οδού Ακρινής-Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Σύσκεψη για τον συντονισμό ενεργειών ενόψει της κατασκευής της νέας επαρχιακής οδού 35 Ακρινής- Κοζάνης πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Κοζάνης, την Τετάρτη 29-7-2015. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν:

Εκ μέρους της Περιφέρειας

1) Θεόδωρος Καρυπίδης-Περιφερειάρχης,

2) Παναγιώτης Πλακεντάς -Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης

3) Κων/νος Γρίβας, Αν/της Δ/της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης

4) Αναστασία Καραγεώργου, Αν/τρια Πρ/νη ΤΣΕ ΠΕ Κοζάνης

Εκ μέρους του Δήμου Κοζάνης

1) Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος

2) Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος

3) Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος

4) Γεώργιος Μπιλιώνης, Δ/ντης Τ.Ε. Δήμου Κοζάνης

Εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής

1) Παύλος Πουτογλίδης

2) Χαράλαμπος Σισμανίδης

Εκ μέρους της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

1) Στέφανος Παλαβός, Δ/ντης Ε.Λ.Κ.Δ.Μ

2) Ιωάννης Ιωακείμ,  Δ/ντης  Μ.Λ.Κ.Δ.Μ.

3) Πέτρος Κωσταρίδης, ΔΕΗ  Δ.Κ.Υ.Ο.Ρ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των εμπλεκομένων πλευρών  να κατασκευαστεί ο δρόμος.

Ο Δήμος Κοζάνης αναλαμβάνει άμεσα να θέσει σε εφαρμογή ή της διαδικασίας της αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης ή της εξαγοράς των ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν.2882/01 όπως τροποποιήθηκε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης αναλαμβάνει την κύρωση της απαλλοτρίωσης, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία που ανέλαβε ο Δήμος Κοζάνης.

Η ΔΕΗ αναλαμβάνει να παρέχει τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα στις Υπηρεσίες του Δήμου.