Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Πρύτανη και τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ευάγγελου Σημανδράκου με τον Πρύτανη τον Αντιπρύτανη και τον Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην έδρα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Βόλο.

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ευάγγελος Σημανδράκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Καναβός, μαζί με πολυπληθή ομάδα συνεργατών σε θέματα Πρωτογενούς Τομέα, Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών έθεσε θέματα ανάπτυξης του ορεινού  όγκου και του  χιονοδρομικού Βασιλίτσας, του Παλαιοντολογικού μουσείου  συμπεριλαμβάνοντας τις τοξωτές  γέφυρες  και τα  φυσικά κάλλη της ευρύτερης περιοχής,  στοχεύοντας στην αξιοποίηση πόρων από τομεακά και περιφερειακά προγράμματα   όπως και στη διεκδίκηση  πόρων απευθείας από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κ. Σημανδράκος ανέπτυξε στους καθηγητές το σχεδιασμό της νέας Περιφερειακής Αρχής, ζητώντας παράλληλα να εισηγηθούν προτάσεις μεταφέροντας την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους εμπειρία τόσο ευρύτερα στα θέματα πρωτογενούς τομέα και τεχνικών θεμάτων, όσο και την τεχνική εμπειρία τους από τις εργασίες και τις έρευνες που έχουν εκπονήσει στα Γρεβενά και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώργιος Πετράκος τόνισε πως ο διάλογος ήταν γόνιμος και τέθηκαν οι πρώτες βάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου τονίζοντας την υποχρέωση του Ιδρύματος για ουσιαστική στήριξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο κ. Πετράκος αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Γρεβενών όπως η γεωγραφία, ο τουρισμός και το περιβάλλον που συνδιαμορφώνουν την ξεχωριστή ταυτότητα της περιοχής. Επίσης έκανε εκτενείς αναφορές στα ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν.

Στις δυνατότητες συνεργασίας επίσης αναφέρθηκαν οι καθηγητές που συμμετείχαν, καθένας σχετικά με το αντικείμενο της επιστημονικής του εξειδίκευσης ενώ οι επαφές στα πλαίσια επίτευξης συνεργασίας θα συνεχιστούν.

Συμφωνήθηκε νέα συνάντηση στις αρχές Ιανουαρίου όπου θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της προεργασίας που έχει ήδη ξεκινήσει ώστε να αξιολογηθούν από κοινού οι προτάσεις που θα κατατεθούν τόσο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Ενότητα Γρεβενών όσο και από τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Πρύτανη και τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας