Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο “Έτος Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα 2016” με στοχευμένες δράσεις

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο “Έτος Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα 2016” με στοχευμένες δράσεις

Έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή προς τους Περιφερειάρχες όλης της χώρας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 15.10.2015 στην Αθήνα σύσκεψη για το “Έτος Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα 2016”.

Το “Έτος Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα 2016” τελεί υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και στο πλαίσιό του θα υλοποιηθούν δράσεις που θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνορωσικών σχέσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα και οι περισσότεροι Περιφερειάρχες ή εκπρόσωποί τους. Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού Παύλος Τσότσος, ο οποίος σε συνεργασία με τη Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού, το Δήμο Καστοριάς και τα τοπικά Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια είχε καταθέσει στοχευμένες προτάσεις για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο “Έτος Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα 2016”.

Ο Υπουργός και ο υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου αναφέρθηκαν τόσο στη σημασία και στο ειδικό βάρος του Έτους, παρότρυναν τις Περιφέρειες για την ανάληψη πρωτοβουλιών, κατάθεση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο αυτό. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι οι σχετικές εκδηλώσεις να μην περιοριστούν απλώς και μόνο στην επιβεβαίωση των δεδομένων ιστορικών και θρησκευτικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά να προωθήσουν την ενεργό συνεργασία σε ένα πλέγμα σχέσεων που θα καλύπτει όλο το εύρος από την Οικονομία και τον Τουρισμό έως τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

Ιδιαίτερα στους τομείς των εξαγωγών, του τουρισμού και των επενδύσεων, η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων αναμένεται να έχει απτό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, αλλά και να συμβάλει στη διαφοροποίηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της χώρας.

Παράλληλα, εξήραν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την αρτιότητα και τη δυναμική των προτάσεων που κατέθεσε, οι οποίες καλύπτουν το πλέγμα σχέσεων στην οικονομία και αποσκοπούν τόσο στην ενδυνάμωσή του όσο και στην έναρξη της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Παύλος Τσότσος, τόνισε στην τοποθέτησή του τη βούληση της Περιφερειακής Αρχής για ενεργό συμμετοχή της στο “Έτος Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα 2016”, καθώς διαθέτει ποιοτικά προϊόντα, όπως γούνα και ροδάκινα Βελβεντού, τα οποία εξάγονται στη Ρωσία με μεγάλη επιτυχία, ενώ, παράλληλα, αποβλέπει στην προώθηση και άλλων προϊόντων της στη ρωσική αγορά (π.χ. κρασί, κρόκος, μήλα, όσπρια και πιπεριές Φλωρίνης).

Η ενδυνάμωση των παραδοσιακών οικονομικών σχέσεων μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ρωσίας και η σύμπραξη των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων με τον τουρισμό μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό ώθησης και ανάπτυξής του στη Δυτική Μακεδονία.