Σημαντικά έργα προεγκρίνονται για δημοπράτηση. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Γιώργος Δακής.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Προεγκρίσεις δημοπράτησης πέντε έργων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, προϋπολογισμού 2.100.000 €.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής έργα:

α) Συμπληρωματικός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.

Η πράξη αφορά στην προμήθεια ενδοσκοπικού συγκροτήματος, πολυθρόνα αιμοδοσίας, απινιδωτής με monitor και βηματοδότη, συσκευή αντιμετώπισης υπνικής άπνοιας καθώς και monitor καρδιολογικής χρήσης.

β) Προμήθεια κλίβανου ατμού και βοηθητικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.

Το έργο αφορά στην προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα ενός αποστειρωτικού κλιβάνου αποστείρωσης εξαρτημάτων  ιματισμού, εξοπλισμού για τους χώρους του μαγειρείου και των πλυντηρίων και σωμάτων Fan Coil για τη μονάδα τεχνητού νεφρού.

γ) Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου του ΕΚΑΒ στην Κοζάνη. Πρόκειται για κτίριο με υπόγειο ισόγειο και πρώτο όροφο σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή χώρου για σύγχρονο συνεργείο οχημάτων.

δ) Προμήθεια ασθενοφόρων αυτοκινήτων για το Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο».

Το έργο προβλέπει την προμήθεια δύο ασθενοφόρων αυτοκινήτων.

ε) Υπηρεσίες Σχεδιασμού Δράσεων και Προγραμμάτων για την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και υλοποίηση των εξής δράσεων και προγραμμάτων.

Συγκέντρωση υλικού από τη βάση δεδομένων της ΔΙΑΔΥΜΑ, οργάνωση συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης προόδου φυσικού αντικειμένου, επιχειρησιακό πρόγραμμα καθαριότητας Δήμων καθώς και τη σύνταξη περιφερειακού σχεδίου για τον καθαρισμό των προϋποθέσεων, των μέτρων και των δράσεων για την πρόληψη της παραγωγής στερεών αποβλήτων.