Σεμινάριο εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 500 Ωρών

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και φέτος ύστερα από την επιτυχημένη πορεία στην Κοζάνη του Σεμιναρίου ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – 500 ΩΡΩΝ, την υλοποίηση νέου Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή.

   Γνωρίζοντας ότι η Ειδική Αγωγή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της Σύγχρονης Εκπαίδευσης έχουμε στόχο με την υλοποίηση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν την ευαισθησία και να ενημερωθούν για τη φύση των προβλημάτων των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες και να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. 

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: 

•Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Δομές

•Νομοθετικό Πλαίσιο, ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Ειδικής Αγωγής

•Διεπιστημονική Συνεργασία

•Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη 

•Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

•Αρχική – Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση των μαθητών 

•Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης 

•Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

•Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης 

•Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες

•Κατηγοροποίηση – Αξιολόγηση – Διάγνωση των ΜΔ

•Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση

•Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) 

•Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία

•Στοιχεία Γενικής, Εξελικτικής, Σχολικής και Κλινικής Ψυχολογίας

•Νόηση- Νοημοσύνη: Ορισμοί και Έννοιες

•Συσχέτιση Νοημοσύνης και Μάθησης

•Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια 

•Συστήματα Ταξινόμησης Νοητικής Ανεπάρκειας 

•Σύνδρομο Down

•Ψυχοκινητική ανάπτυξη

•Εγκεφαλική παράλυση

•Διαταραχές Κινητικότητας

•Πολυαναπηρίες

•Εκπαίδευση Παιδιών με Τύφλωση 

•Εκπαίδευση Παιδιών Κώφωση και Τυφλοκώφωση

•Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αυτισμός: Γνωστικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις

•Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Asperger

•Μοντέλα και Προσεγγίσεις Παρέμβασης στον Αυτισμό

•Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ

•Προσαρμογές και διευκολύνσεις με υποστηρικτικές τεχνολογίες 

•Λογισμικά για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

•Τεχνικές χρησιμοποίησης των Λογισμικών και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 

•Συμβουλευτική και Στήριξη Μαθητών 

•Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογένειας  

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι ένα έτος, 500 ώρες 

Δομή  υλοποίησης του προγράμματος:

35% Δια ζώσης διδασκαλία, 30% e-learning και 35% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο. 

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)  από δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Τόπος Διεξαγωγής: Κοζάνη.

Έναρξη εγγραφών: Σεπτέμβριος 2015 Τιμή : 700 €  

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

*Ειδική προσφορά για ομάδες των 5 ατόμων και Έκπτωση Τιμής για όσους δηλώσουν Συμμετοχή έως 10 Σεπτεμβρίου.
Έναρξη μαθημάτων: Τέλη Σεπτεμβρίου- Αρχές Οκτώβριου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες: Πάλλα Μαριαρένα 6946792463