Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου 2012, στην Αίθουσα Πέτρου Σιούλη στο Διοικητήριο Γρεβενών, εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος για τη Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού την 19η Μαΐου.

Ψήφισμα για Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Πάγιο και διαρκές αίτημα των ποντιακών οργανώσεων τα τελευταία 20 χρόνια είναι η αναγνώριση και διεθνοποίηση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η Βουλή των Ελλήνων με ομόφωνη απόφαση της, την 24η Φεβρουαρίου 1994 αναγνώρισε την 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Έκτοτε οι ποντιακές οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό προχώρησαν μόνες τους στην προσπάθεια Διεθνοποίησης της Γενοκτονίας με πρώτη χώρα αναγνώρισης την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες κυρίως των αποδήμων ποντιακών οργανώσεων έφεραν πολύ σημαντικά αποτελέσματα και με μια νέα στρατηγική η οποία καθορίζεται στο πλαίσιο

«Τρεις Γενοκτονίες – Μια στρατηγική μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσυρίους».

Σημαντικός αριθμός πολιτειών της Αμερικής, το Εθνικό Κοινοβούλιο της Σουηδίας, η Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας έχουν αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες.

Στον αγώνα αυτό πρωτοστατεί στον Ελλαδικό χώρο η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος η οποία σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες απόδημου ελληνισμού συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια.

Αποτελεί λοιπόν χρέος μας να στηρίξουμε την προσπάθεια και τον αγώνα του Ποντιακού Ελληνισμού να φέρει στα ξένα κοινοβούλια και οργανισμούς το ζήτημα της Γενοκτονίας με σκοπό την Αναγνώριση της.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας καλούμε την Ελληνική πολιτεία να τεθεί επικεφαλής των προσπαθειών σε διπλωματικό επίπεδο για την αναγνώριση της γενοκτονίας.