Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιειρήσεων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας την οποία είχε αναλάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης ως προς την διαδικασία διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο συζήτησης και ψήφισης από την Βουλή για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ( Νέος Αναπτυξιακός Νόμος) πραγματοποιήθηκε στις 10/1/20111 με εντολή του Περιφερειάρχη Γιώργου Δακή, νέα συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Γιάννη Σόκουτη με τους εκπρόσωπους του ΕΒΕ Κοζάνης και των Επιστημονικών Επιμελητηρίων (ΤΕΕ, ΟΕ και ΓΕΩΤΕΕ).

Με ομόφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων συντάχθηκε συμπληρωματικό σημείωμα, σε συνέχεια προηγούμενου Υπομνήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης ( το φθινόπωρο του 2010) επί του αρχικού σχεδίου νόμου, με τέσσερις προτάσεις – επισημάνσεις, το οποίο και προωθήθηκε στους βουλευτές του νομού που συμμετέχουν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής:

1η Πρόταση

Παροχή δυνατότητας στις Περιφέρειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να καθορίζουν τους κλάδους και τους τομείς προτεραιότητας με βάση το αναπτυξιακό και επενδυτικό προφίλ τους.

2η Πρόταση

Να ισχύσει το ανώτατο, βάσει κρατικών ενισχύσεων, ποσοστό επιχορήγησης στο σύνολο της επικράτειας της Δυτικής Μακεδονίας για τις επενδύσεις που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, ήτοι:

30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,

40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και

50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3η Πρόταση

Αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό του ύψους των ενισχύσεων προτείνεται η κατανομή των διατιθέμενων ποσών να «κλειδώνει» εξαρχής ανά Περιφέρεια και να παραμένουν διαθέσιμα σ’ αυτές μέχρι εξαντλήσεως τους.

4η Πρόταση

Για την περίοδο που δεν ήταν σε ισχύ ο αναπτυξιακός νόμος (2010), οι πραγματοποιηθείσες κατά το διάστημα αυτό επενδύσεις να ενισχυθούν με τα κίνητρα των φορολογικών απαλλαγών του προηγούμενου νόμου (3299/04).

Οι θεσμικές παρεμβάσεις της νέας αιρετής Περιφέρειας στην χάραξη στρατηγικών που αφορούν στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος αποτελούν σημαντική προτεραιότητα και αντιμετωπίζονται συνεργατικά και ομόθυμα με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, όπως τα Επιστημονικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρακολουθεί στενά αλλά και προτίθεται να προκαλεί εξελίξεις, που διαμορφώνουν προοπτικές ανάπτυξης του επιχειρηματικού κόσμου και μείωση της ανεργίας.