Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10

  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέμα:

Θέμα 1ο: Παραίτηση Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αντωνίου Τσάκωνα – Ορκωμοσία νέας Περιφερειακής Συμβούλου κας Αντωνίας Χόλμπα.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 2ο: Μεταφορά προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των εταιρειών: «Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Κοζάνης» και «Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Γρεβενών» και κατάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 3ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2010, του Ενιαίου ΚΕΚ Ν. Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 4ο: Έγκριση ανοίγματος δύο λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 5ο: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2011 (1η/2011).

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 6ο: Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Καστοριάς στην 36η Έκθεση Γούνας Καστοριάς. 

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Γ.Σ. του ΚΕΚ ΑΜΕΑ.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο «Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση του «Κέντρου Ελληνικής Γούνας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο ενημέρωσης & πρόληψης κατά των Ναρκωτικών «Διέξοδος»». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση της: «Αναπτυξιακή Καστοριάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

 Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 12ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Υλοποίηση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (Οριστική Μελέτη Πολυδύναμου Κτιρίου)».

Εισηγητής: ο Γενικός Δ/ντής της ΑΝΚΟ Α.Ε., κ. Γεώργιος Αμανατίδης.

Θέμα 13ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Υλοποίηση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (Γ΄ φάση μελέτης χωροταξίας και υποδομών)».

Εισηγητής: ο Γενικός Δ/ντής της ΑΝΚΟ Α.Ε., κ. Γεώργιος Αμανατίδης.

Θέμα 14ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε.,

για το έργο: «Υλοποίηση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (Στατική Μελέτη Επισκευής και προσθηκών Παιδαγωγικής Ακαδημίας)».

 

Εισηγητής: ο Γενικός Δ/ντής της ΑΝΚΟ Α.Ε., κ. Γεώργιος Αμανατίδης.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  3. Πολιτικά Κόμματα

  4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

  2. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

  3. Δήμοι Π.Δ.Μ.

  4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.