Πρόσκληση σε συνεδρίαση στο 23ο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέμα:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικό Πάρκο «Βούρινος Ι», συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Σαμάρι – Γυμνή Κορυφή» των Δήμων Σιάτιστας και Κοζάνης του Νομού Κοζάνης» από την εταιρεία «Ρόκας Αιολική Μακεδονία Ι Α.Β.Ε.Ε.».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση αιολικού πάρκου «Βούρινος ΙΙ» συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Νεράιδα – Πύργος – Μεγάλη Πέτρα» των (πρώην) Δήμων Σιάτιστας, Κοζάνης και Αιανής, του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Οδικό τμήμα Κοζάνης – Ρυμνίου [της εθνικής οδού Κοζάνης –Λάρισας] της Π.Ε Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 4ο: Παραχώρηση στο Δήμο Γρεβενών των μελετών για το Αστεροσκοπείο Όρλιακα, Κέντρο Παλαιοντολογίας Μηλιάς και Θερμαλιστικό Κέντρο Κιβωτού.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης .

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών του Π.Σ., στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης .

Θέμα 6ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Εμπορο-Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

Θέμα 7ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο έργο: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ενημέρωσης (ΤΠΕ) για καλύτερη πρόσβασης και εδαφική συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου» του προγράμματος INTERREG IVB MED.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 8ο: Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3. Πολιτικά Κόμματα

4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

4. Δήμοι Π.Δ.Μ.