Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10

  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Προσλήψεις προσωπικού – Εξελίξεις στη ΔΕΗ Α.Ε.

Εισηγητής: ο Π.Σ. και Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε., κ. Γεώργιος Αδαμίδης.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της Μ.Π.Ε. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Αιολικός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 36 MW στις θέσεις Μηραγράικα – Κορυφή – Κεφαλή», μεταξύ των οικισμών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αμυνταίου.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 3ο: Ανασυγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) .

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 4ο: Αλλαγή χάραξης του οδικού άξονα Ε65 – Εγνατία Οδός (Οξύνεια).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Δήμου Γρεβενών, του Δήμου Δεσκάτης, του Δήμου Κοζάνης, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για την προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής ταμιευτήρα Ιλαρίωνα.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 6ο: Έγκριση της 3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Δήμου Γρεβενών, του Δήμου Δεσκάτης, του Δήμου Κοζάνης, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε. με τίτλο: «Προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής ταμιευτήρα Ιλαρίωνα».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 7ο: Συγκρότηση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς


Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  3. Πολιτικά Κόμματα

  4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

  2. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.