Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10

 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέμα:

Θέμα 1ο: Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Λήψη απόφασης.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 24 του Ν. 3386/2005

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 3ο: Εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο Προβλήματα – Προτάσεις.

Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Εμμανουηλίδης Δημήτριος.

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της Μ.Π.Ε. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Αιολικός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 36 MW στις θέσεις Μηραγράικα – Κορυφή – Κεφαλή», μεταξύ των οικισμών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αμυνταίου. (εξ’ αναβολής θέμα προηγούμενης συνεδρίασης)

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση για τηντης Μ.Π.Ε. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Αιολικός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 30 MW και τα συνοδά έργα αυτού, στη θέση «Ύψωμα – Λιβάδια – Φαλακρόν» από κοινού στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Κορεστείων του Δήμου Καστοριάς (Π.Ε. Καστοριάς) και στους Δήμους Πρεσπών & Φλώρινας (Π.Ε. Φλώρινας)».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Αιολικός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 36 MW και τα συνοδά έργα αυτού, στη θέση «Ύψωμα – Αγνάντια – Τσούκα» από κοινού στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Κορεστείων του Δήμου Καστοριάς (Π.Ε. Καστοριάς) και στους Δήμους Πρεσπών & Φλώρινα (Π.Ε. Φλώρινας)».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικό Πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 22,00 MW και τα συνοδά του έργα, της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», στη θέση «Κωστώλα» της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικό Πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 16,00 MW και τα συνοδά του έργα, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε.Ε.», στη θέση «ΟΡΟΣΗΜΟ» της Τοπικής Κοινότητας Βράχου (της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος της Π.Ε. Καστοριάς) και των Τοπικών Κοινοτήτων Δραγασιάς & Δαμασκηνιάς της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου του Δ. Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης) στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

 2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 3. Πολιτικά Κόμματα

 4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

 1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

 2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

 3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

 4. Δήμοι Π.Δ.Μ.

 5. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.