Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και εξειδίκευσης της αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα προγραμματική περίοδο, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας για το σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σκοπός της συνάντησης είναι αφενός η ενημέρωση για την πορεία του σχεδιασμού και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και αφετέρου η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στη συνάντηση εργασίας θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κεντρικών φορέων για την ενημέρωση της πορείας και των κατευθύνσεων της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και το συντονισμό των ενεργειών του αναπτυξιακού σχεδιασμού της νέας περιόδου 2014-2020.

Χώρος Συνάντησης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Αίθουσα Αμφιθεάτρου

Ημερομηνία

17/01/2014

Ημέρα

Παρασκευή

Ώρα Έναρξης

11:00 πμ

Εκτιμώμενη Διάρκεια

4 ώρες

Πρόγραμμα Συνάντησης

10:45 – 11.00

Προσέλευση – Εγγραφές

11:00 – 11:10

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Δακή

11:10 – 11:30

Παρουσίαση Πορείας σχεδιασμού της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στην ΠΔΜ

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης (Προϊστάμενος ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας)

11:30 – 11:50

Παρουσίαση του Σχεδίου της Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Τεχνικός Σύμβουλος ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

11:50 – 13:00

Τοποθέτηση Εκπροσώπου Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)/Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Τοποθέτηση Εκπροσώπου Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας (ΓΓΕΤ)

Τοποθέτηση Εκπροσώπου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τοποθέτηση Εκπροσώπου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

13:00 – 15:00

Τοποθετήσεις – Συζήτηση – Συμπεράσματα

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής