Πρόσκληση σε Ενημερωτική Συνάντηση Εργασίας για την πρωτοβουλία JESSICA

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Σας προσκαλούμε σε ενημερωτική συνάντηση εργασίας με θέμα την αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την υλοποίηση ανταποδοτικών έργων αστικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση ανακυκλούμενων κεφαλαίων.

Κατά τη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συστάθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA, θα αναφερθεί ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας του καθώς και τα έργα που μπορούν να ενταχθούν σ’ αυτό.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων – ιδεών συγκεκριμένων έργων τα οποία θα εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της Πρόσκλησης που θα ακολουθήσει.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός των ενδιαφερόμενων μερών, παρακαλούμε να ορίσετε Υπεύθυνο Έργου που θα εκπροσωπήσει το Φορέα σας με το Ταμείο, και ο οποίος, καλό θα είναι να παρευρεθεί στη συνάντηση εργασίας.

Τόπος συνάντησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου

Ημερομηνία : 04/04/2012

Ημέρα : Τετάρτη

Ώρα : 18:00

Πιθανή διάρκεια : 3 ώρες