Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10

  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέμα:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το άρθρο 28 του Σχεδίου Νόμου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά την μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής Νομού Κοζάνης και Αγίων Αναργύρων Νομού Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Δακής

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το άρθρο 34 του Ν. 3896/2010, που αφορά την υποβάθμιση των Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι τα παραπάνω θέματα αναμένεται να συζητηθούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εντός της επόμενης εβδομάδας και θεωρείται απαραίτητη η γνώμη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

  2. Βουλευτές Νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας

  3. Πολιτικά Κόμματα

  4. Δήμοι Δυτικής Μακεδονίας

  • Δήμος Κοζάνης

  • Δήμος Εορδαίας

  • Δήμος Αμυνταίου

  1. Φορείς Υγείας Δυτικής Μακεδονίας