Πρόσκληση σε 3η Συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας για το έτος 2015,

                                                          ΚΑΛΕΙ

τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας για το έτος 2015,

1. Αλέξανδρο Μάγκο ΕΔΥ Αν. Προιστ. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ

2. Δημήτριο Αλβανό Βιολόγο Αν. Προιστ. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ

3. Ιωάννα Βασιλειάδου Αν. Προιστ. Τμήματος Δημ. Υγ. της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.

4. Κοσματόπουλο Αθανάσιο Δήμαρχο Σερβίων Βελβενδού

σε συνεδρίαση την Παρασκευή 25/09/2015 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Μέγας Αλέξανδρος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο ΖΕΠ), με θέμα:

Έγκριση Παραλαβής Έργου Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τον Μήνα Αύγουστο 2015.

Κοινοποίηση :

  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
  2. Αντιπεριφερειάρχες Π.Δ.Μ
  3. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Μ
  4. Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.
  5. Δήμοι Π.Δ.Μ
  6. Μέλη Ομάδων Ψεκαστικών Ελέγχων Δράσεων ανά Π.Ε & Δήμους
  7. Οικοανάπτυξη Α.Ε.
  8. Μ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

 

Σταύρος Γιαννακίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας