Πρόσκληση προς ΜΜΕ

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειάρχη

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις       του άρθρου 178του Νόμου 3852/10
  2. Την με Α.Π. 11174/514/10-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
  3. Την ανάγκη συγκλήσεως της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας καλεί στην 1η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012, στις 7.30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης :

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Σχεδίου».

 

Ο Πρόεδρος της

Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γιώργος Κ. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας