Πρόσκληση προς ΜΜΕ

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής σας προσκαλεί στη συνάντηση εργασίας με θέμα τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των φορέων της Περιφέρειας για την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 «Ευρώπη 2020» και η συμμετοχή τους στην προετοιμασία τόσο της Εθνικής όσο και της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Η συνάντηση εργασίας διοργανώνεται στο πλαίσιο της μελέτης που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής με θέμα «Regional Smart Specialization Strategy» (Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης).

Στη συνάντηση εργασίας θα συμμετέχει η ομάδα ειδικών συμβούλων που έχει αναλάβει τη δράση προετοιμασίας προγραμματικού υλικού για τις 13 Περιφέρειες της χώρας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Χώρος Συνάντησης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού   Συμβουλίου

Ημερομηνία

03/10/2012

Ημέρα

Τετάρτη

Ώρα

10:00 πμ

Πιθανή Διάρκεια

4,5 ώρες