Προώθηση διαδικασιών εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/22-02-2013 που αφορά στο Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ    

                                                                

     

          Κοζάνη  :

31/07/2013

Ταχ. Δ/νση

:

Διοικητήριο

          Αρ. Πρωτ.:

68057/1364

   

ΖΕΠ

   
   

Κοζάνη-50100

   

Τηλ.

:

24610-52743-52720

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Fax

:

24610-52742

Πληροφορίες

:

Κουρίας Ευάγγελος

 
           

 

ΘΕΜΑ :

Προώθηση διαδικασιών εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.                     Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/22-02-2013 που αφορά στο Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς

Αντικείμενο :

Εναρξη διαδικασίας σύνταξης του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Αρθρο 4 της παραπάνω συνημμένης Υπουργικής Απόφασης, το πενταετές Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας καταρτίζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από τη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Για κάθε Περιφέρεια συντάσσεται ένα Ε.Α.Π. με διακριτούς προϋπολογισμούς και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προτεραιότητες, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Με την παρούσα ξεκινάει μία συμμετοχική διαδικασία, πρώτο στάδιο της οποίας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων επί των αρχικών σκέψεων, των παραμέτρων, της μεθοδολογίας, του κεντρικού στόχου και του περιεχομένου του νέου προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό σας στέλνουμε συνημμένα Αρχικό Σχέδιο Διαβούλευσης προκειμένου, στο επόμενο διάστημα και αφού προηγηθεί η ζητούμενη διαβούλευση, να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του Σχεδίου νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) 2012-2016 που θα έχει τη μορφή πενταετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Το συνημμένο Κείμενο Διαβούλευσης θέτει τις βάσεις, σύμφωνα και με τη φιλοσοφία θεσμοθέτησης του προγράμματος, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων, σκέψεων και ιδεών που θα εμπλουτίσουν και τελικά θα βελτιστοποιήσουν τον αρχικό σχεδιασμό μας.

Το υπόψη Σχέδιο παρουσιάσθηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ Ν. Κοζάνης (04/02/2013) και έγινε αποδεκτό στο σύνολό του, βρίσκεται δε σε δημόσια διαβούλευση από τον Ιούλιο 2010, ύστερα από ομόφωνη έγκριση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης.

Παρακαλούμε για την αποστολή των απόψεων – προτάσεών σας, μέχρι την Παρασκευή 30/08/2013 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Προϊστάμενο Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Εργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διοικητήριο, ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη, υπόψη κ. Κουρία Ευάγγελου τηλ. : 2461052743-52720.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας θα επικαιροποιηθεί το παρόν Αρχικό Σχέδιο Διαβούλευσης και βάσει αυτού θα συνταχθεί το Σχέδιο Αναπτυξιακού Προγράμματος του νέου Ε.Α.Π. επί του οποίου θα ακολουθήσει νέα διαβούλευση, με τον ίδιο τρόπο ή/και με επιμέρους συναντήσεις, μέχρι και την οριστική του έγκριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Παρακαλούμε για την ενεργή συμμετοχή σας και είμαστε σε αναμονή.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Α.Π.

Γιώργος Δακής

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 2. Βουλευτές Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας
 3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 4. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 5. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
 6. Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Απασχόλησης
 7. Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Τομέα
 8. Επικεφαλείς παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας
 9. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας
 10. Πρόεδρο ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
 11. Δήμαρχοι Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας
 12. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
 13. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας
 14. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 15. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
 16. Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
 17. ΓΕ.Ω.ΤΕ.Ε. / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
 18. Οικονομικό Επιμελητήριο / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
 19. Επιμελητήρια (ΕΒΕ) Κοζάνης και Φλώρινας
 20. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ
 21. Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. – ΑΝΦΛΩ
 22. ΚΕ.Π.ΚΑ.
 23. Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 24. Εργατικά Κέντρα Κοζάνης, Φλώρινας και Πτολεμαίδας
 25. Δικηγορικοί Σύλλογοι Κοζάνης και Φλώρινας
 26. Ιατρικοί Σύλλογοι Κοζάνης και Φλώρινας
 27. Οδοντιατρικοί Σύλλογοι Κοζάνης και Φλώρινας
 28. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Κοζάνης και Φλώρινας
 29. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας
 30. Πολιτικά Κόμματα Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας
 31. Σύλλογος Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 32. Ένωση Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

 Κατεβάστε το αρχείο εδώ “ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_2013.ppt”