ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/26-3-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/22-3-2013 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας  

 Α/Α

 Θ Ε Μ Α Τ Α

 Αρ.Απόφασης

 Περίληψη Απόφασης

1.

Hμερήσιαςδιάταξης

Eγκριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

39/13

 

 

 

 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Όχι Χόλμπα Αντωνία, Βογιατζής Εμμανουηλ

 

Κοζάνη 26/3/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος