ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/18-2-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την  4η/18-2-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας  

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hμερήσιας διάταξηs

Αποκατάσταση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου –Κλίνες και έδρα Διοίκησης.

 

 

 

 

 

 

 

 Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και μετάδοσης των ποιοτικών και των ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στην λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο».

Oριστική παραλαβή της μελέτης : «Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων ρέματος Γκιόλε»

Oριστική παραλαβή της μελετής: «Μελέτη Ε.Ο. τμήμα Λιβαδοτόπι- Γιαννοχώρι – Μονόπυλο – Τρίλοφος και Μονόπυλο – Καλή Βρύση»

Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου : «Διευθέτηση ρέματος Γκιολέ λίμνης Καστοριάς , στο Δήμο Καστοριάς, της Π.Ε.Καστοριάς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση ορισμού εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρησης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, για τη : Μελέτη διαχείρησης και ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων της περιοχής του κέντρου Βελβεντού».

Eγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης   και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο : «Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική Νοηματική και Χωρική Ερευνα – Μελέτη

 

 

Εγκριση υποβολής αίτησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για συμμετοχή στη συνέλευση των Ευρωπαικών Περιφερειών

 

 

 

Εγκριση εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου :  «Βελτίωση οσόυ Μικρόβαλτο –Λιβαδερό

 

 

 

Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαικών αγορών- Π.Ε. Φλώρινας

 

 

Εγκριση απολογισμού πεπραγμένων του Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012

 

Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου : «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 10.000 ενηλίκβν μίνκ, ιδιοκτησίας του Κατσέλη Αθανάσιου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής του Δήμου Βοϊου του Νομού Κοζάνης»

 

Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου « Δημιουργία εκτροφείου ζώων δυναμικότητας 6.500 ενηλίκων μινκ ιδιοκτησίας της εταιρείας «GOLDENBROWN  ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Εράτυρας του Δήμου Βοϊου του Νομού Κοζάνης».

Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: Δημιουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 33.000 ενήλικων ζώων (26,000 θηλυκών και 7.000 αρσενικών) Της εταιρείας ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ Α.Ε./ στην Τρικκοκιά του Δήμου Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών». 

11/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/13

 

 

13/13

 

 

14/13

 

 

15/13

 

  

16/13

 

 

17/13

 

 

    

 

 18/13

 

 

 

 

 

    

19/13

 

 

 

 

20/13

 

 

 

21/13

 

 

22/13

 

 

23/13

 

 

 

 

24/13

 

 

 

 

 

 

25/13

 

 

 

 

 Το Π.Σ. απεφάσισε κατά πλειοψηφία

Την Ανεξάρτητη λειτουργία και ανεξάρτητη διοίκηση του Μποδοσάκειου εψ’οσον αυτό δεν είναι εφικτό η διοίκηση να εδρεύει στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο.

Την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων του προσωπικού και την λειτουργία όλων των κλινικών

 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την οριστική παραλαβή της μελέτης

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την οριστική παραλαβή της μελέτης

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την οριστική παραλαβή της μελέτης

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Μ.Π.Ε.του έργου  

 

Εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό των Αμπα Βασίλειο & Ρούφα Κοσμά

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση 

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση 

 

 

 

 

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή αίτησης

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξαγορά ακινήτων για την κατασκευή του έργου

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την μεταβίβαση της άδειας

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον απολογισμό.

 

Εγκρίνει ομόφωνα την Μ.Π.Ε. του έργου

 

 

 

 

Εγκρίνει ομόφωνα την Μ.Π.Ε. του έργου

 

 

 

 

 

Εγκρίνει ομόφωνα την Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη  20/2/2013                                                           Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

                                                                      

                                                                                                          Γεώργιος Παπαδόπουλος