ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/5-11-2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/5-11-14 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ

1820/14

ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΕΜΗΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)

1821/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1822/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΨΗΦΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1823/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΥΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1824/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΛΕΤΗ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1825/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1826/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 1

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΝΙΚΗΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1827/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1828/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ

1829/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

1830/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΡΧΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1831/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1832/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 154.366,00 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2014

1833/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΤΟΛ/ΔΑ 2014-2015»

1834/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1835/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1836/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1837/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1838/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1839/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

21

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1) ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ «GEOANALYSIAE», 2) ΠΟΛΥΛΑΪΝ ΑΕ-POLYLINEAE, 3) «ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΓΕΩΤ. ΓΕΩΛΟΓ. ΥΔΡΟΓΕΩΛ. ΓΕΩΦ. ΕΡΕΥΝΕΣ» ΕΠΕ, 4) ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – «ΕΥΕΡΓΟΣ» ΑΕ Δ8, 5) ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

1840/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ

22

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑ

1841/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

23

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑ

1842/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

24

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

1843/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προσφυγής εκ νέου στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για οποιαδήποτε έδρα Π.Δ.Μ.

1844/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 14ης Οκτωβρίου και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 2013ΕΠ00580064 «Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.130.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Π.Δ.Μ.

1845/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραλαβή του συνόλου των μελετών για την «Μελέτη οριοθέτησης χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά- Άργος Ορεστικό» (ΣΑ ΕΠ 041) Π.Ε. Καστοριάς

1846/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της μελέτης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή της Επαρχιακής οσού 12 στο τμήμα Πεύκο – Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς

1847/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της άγονης για 2η φορά δημοπρασίας του έργου: «Επικάλυψη Τρούλου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Γρεβενών», προϋπολογισμού 14.700,00€ συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

1848/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση μεμονωμένων τμημάτων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 2014» προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

1849/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς

1850/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 1ΟΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Ο 1ΟΣ ΠΚΤΜΝΕ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος φακέλων βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

1851/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2014-2015» και την κήρυξή του ως άγονου, καθώς και την επαναπροκήρυξη του

1852/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 18 της Προκήρυξης για τη τελική κατακύρωση του δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου Περιφεριεακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» Π.Ε. Γρεβενών

1853/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού παραλαβής – μονογραφής – αποσφράγισης και ελέγχου της επιτροπής τεχνικών προσφορών που αφορά στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτος 2014-2015»

1854/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δωρεάν μετακίνησης μαθητών και ΕΓΚΡΙΣΗ προσφυγής σε διαπραγμάτευση δρομολογίων Π.Ε. Καστοριάς

1855/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 Π.Ε. Καστοριάς

1856/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στον Σταύρο Μουτζίκη, υπάλληλο της Π.Ε. Καστοριάς

1857/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δωρεάν παραχώρησης για χρήση του μηχανήματος έργου «Διαμορφωτήρα ΄΄grader΄΄ PERKINS με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118403, παλαιό ΚΥ 5047, στο Δήμο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς

1858/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ εξουσιοδότησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Φλώρινας για την ανάδειξη προμηθευτή Πετρελαίου Θέρμανσης

1859/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας

1860/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας

1861/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16/2014

1862/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 211.200,00 € του προγράμματος ΣΑΕ 440-ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διαφόρων έργων της Π.Ε. Κοζάνης

1863/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 380.100,00€ του προγράμματος ΣΑΕ – 440 (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου) ΥΠΑΑΝ Π.Ε. Καστοριάς

1864/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την χορήγηση ενός Η/Υ στο ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης

1865/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την καταβολή του ετήσιου τέλους 2015 στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Π.Ε.

1866/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανώτρια στο 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντικών χορών

1867/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης τια την ηλεκτροδότηση κόμβων του έργου «Χάραξη οδού Πτολ/δας – Δυτ. Εορδαίας και σύνδεσης της με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας» Π.Ε. Κοζάνης

1868/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ηλεκτροδότηση κόμβου Ασβεστόπετρας και κόμβου Άρδασσας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Κ2 και φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ3 της οδού Πτολαμαΐδας Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης

1869/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς του κεντρικού ομιλητή της εκδήλωσης – συζήτησης για τα δύο τελευταία βιβλία του Γιώργου Καραμπελιά Π.Ε. Κοζάνης

1870/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αντικατάσταση των ελαστικών επισώτρων οχήματος της Δ/νσης Αστυνομίας Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης

1871/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αποπληρωμή της εφημερίδας «Διαφάνεια»  Π.Ε. Κοζάνης

1872/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.

1873/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1874/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1875/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1876/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

58

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1877/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1878/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

1879/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών

1880/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

62

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1881/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1882/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

64

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς 

1883/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς 

1884/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

66

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς 

1885/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2014 Π.Ε. Καστοριάς

1886/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

68

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση δαπανησ για Νομική υποστήριξη και εκπροσώπησης της Π.Δ.Μ.

1887/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

69

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη Π.Ε. Κοζάνης

1888/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

70

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής Π.Ε. Κοζάνης

1889/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 7/11/2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ