ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/21-10-2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/21-10-14 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙOY ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1769/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Π.Δ.Μ.

1770/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡ. 1α & γ ΤΟΥ Π.Δ. 60/2007 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1/30-12-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20142015 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

1771/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ W.C. ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1772/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 528.235,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ»

1773/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ, ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 250 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 4Κ.Μ., ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

1774/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

1775/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ν.4281/2014 ΦΕΚ 160/08-08-2014 ΤΕΥΧΟΣ Α΄)

1776/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1777/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΟΜΗΤΟΥ ΣΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»

1778/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1779/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1780/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1781/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1, 3, 4 ΚΑΙ 5

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

1782/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

1783/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

1784/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1785/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1786/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1787/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων, Δήμου Σερβίων – Βελβεντού Β΄ΦΑΣΗ, ολοκλήρωση εργασιών» Π.Δ.Μ.

1788/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για τον αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης

1789/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση των αριθμ. 1554/2014, 1555/2014, 1556/2014 και 1557/2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, Δήμου Κοζάνης, Δήμου Εορδαίας και Δήμου Βοΐου  Π.Ε. Κοζάνης

1790/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού για την έκδοση βεβαίωσης αδόμητου στα τοπογραφικά διαγράμματα των ιδιοκτησιών προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων για το έργο: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» με την διαδικασία της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών Π.Ε. Κοζάνης

1791/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θυροφραγμάτων ρέματος ΄΄ΓΚΙΟΛΕ΄΄» Π.Ε. Καστοριάς

1792/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών

1793/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση σχολειών Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών

1794/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εγκατάσταση θέρμανσης στο δημοτικό σχολείο Τ.Δ. Τροπαιούχου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας

1795/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση θέρμανσης στο δημοτικό σχολείο Τ.Δ. Τροπαιούχου» Π.Ε. Φλώρινας

1796/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λύση σύμβασης Μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης

1797/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος φακέλου προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης

1798/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση όρων σύμβασης καθαριότητας της Π.Ε. Κοζάνης

1799/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λύση σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2014-2015

1800/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ για την ανάθεση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση Π.Ε. Καστοριάς

1801/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ για την ανάθεση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση Π.Ε. Καστοριάς

1802/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κήρυξη εν μέρει άγονου του διαγωνισμού βάσει της αριθμ. 10/2014 διακήρυξης μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015 και πρόταση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Καστοριάς

1803/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΗΡΥΞΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 19/09/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.000,00 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης της συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου; «Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου», του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09 NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIA της Π.Ε. Καστοριάς

1804/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 275.000,00 € του προγράμματος Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 005/2 2014 ως 1η κατανομή χρηματοδότησης μηνός Οκτωβρίου 2014 για την πληρωμή έργων

1805/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 2.697,28€  για την κάλυψη των δαπανών των οφειλόμενων αποζημιώσεων των ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ ου διενήργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2014

1806/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 40.000,00€ που αφορά κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 005/2 Π.Ε. Καστοριάς

1807/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στο έργο «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης

1808/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για την επισκευή της γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ Διλόφου Π.Ε. Κοζάνης

1809/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αποπληρωμή της εφημερίδας «Διαφάνεια» Π.Ε. Κοζάνης 

1810/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1811/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1812/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1813/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1814/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

1815/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

1816/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1817/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Έργων Π.Ε. Γρεβενών

1818/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός δεξαμενής για τον οικισμό του Δήμου Ηρακλεωτών Π.Ε. Γρεβενών

1819/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ

ΚΟΖΑΝΗ 22/10/2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ