Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/13-10-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/13-10-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε), 1ΟΥ   ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ   ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (ΣΑΕΠ 041, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   1.750.000,00€), ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΡΕΥΝΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ», ΚΑΙ ΤΙΣ   ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ 9Ο ΧΛΜ ΤΗΣ Ε.Ο.15 (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ   ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ)

1719/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο 1ος   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 1οΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ   ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ   ΤΗΣ 1ηςΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο 1ος   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 1οΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ   ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ   ΤΗΣ 1ηςΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

1720/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΤΕΟ, ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΤΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1721/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 14/10/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ