ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/10-2-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/10-2-2014 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Ημερήσιας διάταξης:

Ψήφισμα για το θάνατο της ευεργέτιδας Ελένης Χατζηκώστα του Κων/νου και της Βασιλικής  κατοίκου Κοζάνης .

25/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος

Κοζάνη 10/2/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος