ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/12-11-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/12-11-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

271/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ανοίγματος δύο (2) λογαριασμών για τις ανάγκες της έδρας.

272/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα των λογαριασμών.

3.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012 (10η/2012).

273/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση.

4.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ανάκληση της αρ. 251/12 απόφασης του Π.Σ. και εκ νέου έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων   (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ             ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (ΕΠΤΑΚ), για την υλοποίηση του έργου: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».

274/12

Ανακαλεί την αρ. 251/12 απόφαση του Π.Σ. και εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

5.

Ημερήσιας διάταξης

Ερωτήσεις: 1) της Αντιπροέδρου του Π.Σ. κας Μεντεσίδου – Πινίδου                       Ελένης και 2) του Π.Σ. κ. Μιχαηλίδη Κυριάκου.

275/12

Ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης απαντά στις ερωτήσεις.

6.

Ημερήσιας διάταξης

Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Φράγματος Ασπροκκλησιάς Ν. Καστοριάς».

276/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την οριστική παραλαβή.

7.

Ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και Τηλεμετρικό   δίκτυο».

277/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης ένταξης του έργου.

8.

Ημερήσιας διάταξης

Παραχώρηση χρήσης υλικού στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Καστοριάς και στον 2ο Κυνηγετικό Σύλλογο Άργους Ορεστικού.

278/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση του υλικού.

9.

Ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο:   «Εκσυγχρονισμός Θυροφραγμάτων ρέματος Γκιολέ.

279/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης ένταξης του έργου.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Σύναψη διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητα Καστοριάς και των Δήμων Καστοριάς, Νεστορίου και Ορεστίδος.

280/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη διαβαθμικών συμβάσεων συνεργασίας.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, για τη μελέτη Δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών των υδατορεμάτων   Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507), Βυσσινιάς (Κ.Α. 110503)   και των μικροχαραδρώσεων της Χλόης (Κ.Α. 110502).

281/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης.

12.

Ημερήσιας διάταξης

Διαγραφή Επαγγελματικής Άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

282/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα   τη διαγραφή.

13.

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση του Πίνακα ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2012 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

283/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

14.

Ημερήσιας διάταξης

6η Τροποποίηση του Προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

284/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των ΚΑΠ.

15.

Ημερήσιας διάταξης

Νομιμοποίηση των θέσεων παραγωγών πωλητών αγορών που κατείχαν άνευ απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου και τοποθέτησή τους σε κενές θέσεις.

285/12

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

16.

Ημερήσιας διάταξης

Τοποθέτησή πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) στις κενές θέσεις του χώρους της Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

286/12

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

17.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής   αδειοδότησης αιτήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντoς.

287/12

Το Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

18.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας του έργου:   «Κατασκευή ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο   Σφήκα».

288/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη διαβαθμικών συμβάσεων συνεργασίας.

19.

Ημερήσιας διάταξης

Παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 1034 33 φορτηγού αυτοκινήτου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Γρεβενών.

289/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση.

20.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση παγίου χορηγήματος καθαριότητας.

290/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πάγιο χορήγημα καθαριότητας.

21.

Ημερήσιας διάταξης

Μεταβίβαση άδειας λαϊκών αγορών.

291/12

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

22.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Γ’ Φάση) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

292/12

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

23.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   και του Δήμου Κοζάνης, για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Μορφωτικού Συλλόγου Καλαμιάς».  

293/12

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

24.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Εξυγίανση από αμίαντο και υλοποίηση Α’ Φάσης υποδομών κατασκευής εγκαταστάσεων τουριστικής αξιοποίησης υφιστάμενου οικισμού ΔΕΗ στα Ιμερα Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».  

294/12

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

Κοζάνη     15/11 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς