ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/14-11-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/14-11-2014  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Aπόφασης για την Έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο : «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων σε Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε.»

 

 

 

276/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η λήψη απόφασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

 

 

277/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

 

278/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΓΡΕ.-ΟΤΑ

 

279/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της χορήγησης του Κοινωνικού Μερίσματος

280/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην πρόσκληση:«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»

 

281/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Συμμετοχή της Π.Δ.Μ

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για τα Θέματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: «Ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης» και Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για υπογραφή της

 

282/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: «Ενεργειακή και Αισθητική Αναβάθμιση των Κτιρίων της Ακαδημίας Φλώρινας και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου» και Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για Υπογραφή της

 

 

283/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Κατεδάφιση Γεφυρών ΟΣΕ στις Διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνη – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκη

 

 

284/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η λήψη απόφασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου  στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΑ Καστοριάς

 

 

285/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Aστικής μη Kερδοσκοπικής Eταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

 

 

286/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

 

 

 

287/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου  στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «MAKEΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. »

 

 

288/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπου

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Leader

 

289/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπου

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για την Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/84

 

 

290/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για τo Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής Κυρώσεων σε Φορείς Παροχής   Συγκοινωνιακού Έργου και σε Ιδιοκτήτες Λεωφορείων

 

291/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού

 

 

292/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

το άνοιγμα λογαριασμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη Συνδιοργάνωση των Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ. Κοζάνης, Περιόδου 2014-2015, Αναλαμβάνοντας Μέρος των Εξόδων της Ιατρικής Κάλυψης των Αγώνων

 

 

293/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Θητείας του Δ.Σ. Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)

 

294/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η παράταση θητείας του Δ,Σ, του ΚΕ.ΠΕ.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στις παρακάτω Δομές της Π.Ε. Κοζάνης : α)Αστική Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρεία με την Επωνυμία «Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας-Π.Ε. Κοζάνης(ΕΠΤΑΚ), β) Αστική Εταιρεία ΚΕΚ ΑμεΑ, γ) Αστική Εταιρεία Διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Σιάτιστας

 

295/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».

 

 

296/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Κατασκευή Γεωφράγματος και Αρδευτικού Έργου Κνίδης Π.Ε. Γρεβενών

 

297/14

Αναβάλλεται

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Προέδρου στο Δ.Σ. Της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

 

298/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

Κοζάνη  20/11/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος