ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/15-10-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/15-10-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

256/12

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση παράτασης της παραμονής του ΑΤΜ, που βρίσκεται εγκατεστημένο σε κατάστημα της Π.Ε. Κοζάνης (πρώην Νομαρχία).

257/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της σύμβασης παραμονής του ΑΤΜ.

3.

Προ ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών».

258/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύμβαση ορισμένου χρόνου .

4.

Ημερήσιας διάταξης

Ερωτήσεις   Α) Ερώτηση του Π.Σ., κ. Γεωργίου Αδαμίδη, για τους Βρεφικούς

και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Β) Ερώτηση του Π.Σ., κ. Βασιλείου Κούτσιανου, για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο.

Γ) Ερώτηση του Π.Σ., κ. Ευάγγελου Σημανδράκου, σχετικά με την αποζημίωση για τη μείωση της παραγωγής των φασολιών, λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Δ) Ερώτηση του Π.Σ., κ. Δημητρίου Ψευτογκά, για την τύχη γέφυρας τύπου Belley στον ποταμό Αλιάκμονα μεταξύ των Δ.Δ. Παλλιουργιάς και Παναγιάς, μετά την ανερχόμενη δημιουργία της τεχνητής λίμνης που θα προέλθει από την έμφραξη του φράγματος του Ιλαρίωνα.

Ε) Ερώτηση του Π.Σ., κ. Δημητρίου Ψευτογκά, σχετικά με τον οδικό άξονα Γρεβενά – Βασιλίτσα.

259/12

Ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες ,               απαντούν στις ερωτήσεις .

5.

Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για το κατ’ αρχήν Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Π.Δ.Μ., για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

260/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το καταρχήν σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής της Π.Δ.Μ.

6.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της χρήσης υπολοίπων, για εκτέλεση νέων και συνεχιζόμενων έργων.

261/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη χρήση υπολοίπων.

7.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΠΔΕ «Έργα ΚΑΠ 2012».

262/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των ΚΑΠ.

8.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΠΔΕ «Έργα ΚΑΠ 2012»   (συνεχιζόμενα).

263/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των ΚΑΠ.

Κοζάνη     18/10 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς