ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/26-1-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/26-1-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1/11

ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

2/11

ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ 1) Β. ΠΑΤΡΑΣ

2) Ε. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3/11

ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4/11

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΕΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΔΜ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

5/11

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6/11

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7/11

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

8/11

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

9/11

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

10/11

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ