ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/3-9-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/3-9-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ. Απόφασης 

 

Περίληψη Απόφασης

 

1.
 

  Προ ημερήσιας διάταξης

  Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

  223/12

  Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

  2.  

   Ημερήσιας διάταξης

   Ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Μαργαρίτη Γεωργίου με θέμα την επαναλειτουργία του εργοστασίου παραγωγής Μπρικέτας – λιγνίτη.

   224/12

   Ο Περιφερειάρχης απαντά στην ερώτηση.

   3.  

    Ημερήσιας διάταξης

    Αίτημα του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Κων/νου Αποστολίδη, για λήψη απόφασης σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

    225/12

    Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις ενέργειες για την επίσπευση των αποζημιώσεων.

    4.  

     Ημερήσιας διάταξης

     Παρουσίαση μελέτης που αφορά το έργο: «Επαρχιακή Οδός Καστοριάς                       Πτολεμαΐδας, Τμήμα Ρέμα Κωτούρη – Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα                       στην Κλεισούρα». 

     226/12

     Γίνεται παρουσίαση της μελέτης.

     5.  

      Ημερήσιας διάταξης

      Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012 (8η/2012).

      227/12

      Εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση.

      6.  

       Ημερήσιας διάταξης

       Κατανομή ΚΑΠ Λειτουργικών δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

       228/12

       Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατανομή από την έδρα.

       7.  

        Ημερήσιας διάταξης

        Έγκριση 1ης τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων – Π.Ε. Γρεβενών.

        229/12

        Εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση των ΚΑΠ.

        8.  

         Ημερήσιας διάταξης

         Έγκριση 1ης τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων – Π.Ε. Κοζάνης.

         230/12

         Εγκρίνει ομόφωνα   την τροποποίηση των ΚΑΠ.

         9.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Έγκριση 1ης τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών                Αυτοτελών Πόρων (Π.Ε. Καστοριάς).

          231/12

          Εγκρίνει ομόφωνα   την τροποποίηση των ΚΑΠ.

          10.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Ορισμός εκπροσώπου της Π. Ε. Φλώρινας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Συμπληρωματική αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου 3ου ΕΑΠ».

          232/12

          Ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

          11.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Κλείσιμο του λογαριασμού ΚΑ 26007 της Π.Ε. Φλώρινας στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά υπολοίπων σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς Φλώρινας.

           

          233/12

          Εγκρίνει ομόφωνα   το κλείσιμο του λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος και την μεταφορά υπολοίπου σε λογαριασμό της Πειραιώς.

          12.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Κλείσιμο παλαιών λογαριασμού της Π.Ε. Φλώρινας στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά υπολοίπων σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς Φλώρινας.

           

          234/12

          Εγκρίνει ομόφωνα   το κλείσιμο του λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος   και την μεταφορά υπολοίπου σε λογαριασμό της Πειραιώς.

          13.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Άνοιγμα   λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς Φλώρινας για πληρωμές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

          235/12

          Εγκρίνει ομόφωνα   το άνοιγμα του λογαριασμού.

          14.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα                 «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», προκειμένου να ενταχθεί και                   χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων: «Παρεμβάσεις

          βελτίωσης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και της οδικής ασφάλειας» με κωδικό 02.23.01.01 το έργο: «Βελτίωση κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.220.000,00 €.

          236/12

          Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης.

          15.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Μεταβίβαση Άδειας Λαϊκών αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Ε. παρ. 1 (α)                   του Π.Δ/τος 51/2006).

          237/12

          Εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση.

          16.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Αποκεντρωμένης

          Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, για την: «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής και προστασίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή των Δήμων Βοΐου και Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

          238/12

          Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

          17.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας                   & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, περί εκτελέσεως του έργου: «Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αποκατάστασης σε χώρους και μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

          239/12

          Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

          18.  

          Ημερήσιας διάταξης

          Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, για την «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Βαθυλάκου, Μεσιανής και Ροδίτη Ν. Κοζάνης».

          240/12

          Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

          19.  

          Εκτός ημερήσιας διάταξης

          Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος ΔΕ «ΚΑΠ 2012» . 

          241/12

          Εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση.

           

           

          Κοζάνη 6/9 /2012

          Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

           

           

           

           

          Παναγιώτης Πλακεντάς