ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/23-7-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/23-7-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

  1. 1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

209/12

Το Π.Σ. και εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

  1. 2.

Ημερήσιας διάταξης

Παρουσίαση μελέτης του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής Παραγωγής».

210/12

Γίνεται παρουσίαση της μελέτης.

  1. 3.

Ημερήσιας διάταξης

Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για διορισμό επιτυχόντων προκηρύξεων Ν. 2643/1998 έτους 2008.

211/12

Εγκρίνει ομόφωνα το διορισμό.

  1. 4.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς και του Δήμου Νεστορίου, που αφορά το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου αύλειου

χώρου εκκλησίας Πολυανέμου».

212/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

  1. 5.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση χαρακτηρισμού του δρόμου «Κέλλη -Αγ. Αθανάσιος» ως επαρχιακό δίκτυο.

213/12

Εγκρίνει ομόφωνα το χαρακτηρισμό του δρόμου ως επαρχιακό δίκτυο.

  1. 6.

Ημερήσιας διάταξης

Θεώρηση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών. 

214/12

Εγκρίνει ομόφωνα τη θεώρηση των αδειών.

  1. 7.

Ημερήσιας διάταξης

Tροποποίηση του πίνακα Εκτελεστέων Έργων και Προμηθειών 2012 Π.Ε. Καστοριάς.

215/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

  1. 8.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία  

216/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις   συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

  1. 9.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

217/12

Ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος με τίτλο:

«Ο γολγοθάς των ασφαλισμένων μετά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση».

218/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους της Χαλυβουργίας.  

219/12

Απορρίπτει την έκδοση ψηφίσματος.

Κοζάνη 26/7 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς