ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/24-7-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Â Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/23-7-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργου

ΠΡΟΣΘΗΚΗ W.C. ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

193/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

2.

Θέμα 2ο : Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, για την υλοποίηση του έργου «Απομάκρυνση Αμιάντου και καθαίρεση ισογείου ορόφου στο Πνευματικό Κέντρο Καστοριάς»

194/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης

3.

Θέμα 3ο:Eκδοση εγγυητικής επιστολής. του ΚΕ.ΠΕ

195/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η έκδοση εγγυητικής επιστολής

4.

Θέμα 4ο:Έγκριση του χαρακτηρισμού της νέας οδού Δυτικής Εορδαίας ως Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

196/14

Εγκρίνεται ομόφωνα o χαρακτηρισμός της νέας οδού

5.

Θέμα 5ο:Eγκριση του Απολογισμού του 2013 του ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.μ.Ε.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

197/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο απόλογισμός 2013 του ΚΕΚΑ Αμέα

6.

Θέμα 6ο:Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών για την εκπόνηση του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ»

198/14

Εγκρίνονται ομόφωνα οι όροι της Προγραμματικής

7.

Θέμα 7ο:Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκπόνηση της «Μελέτη Αποκατάστασης Βυζαντινού ναού Αγ. Νικολάου»

199/14

Εγκρίνονται ομόφωνα οι όροι της Προγραμματικής.

8.

Θέμα 8ο:Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας), Απ. Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας και του Δήμου Πρεσπών για την εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων για την ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο Σφήκα»

200/14

Εγκρίνονται ομόφωνα οι όροι της Προγραμματικής

9.

Θέμα 9ο:Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Υ.Π.Ρ.Α. Α.Ε.

201/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

10.

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Tροποποίηση προγράμματος έργων του Ε.Α.Π. ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.

202/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση προγράμματος έργων του Ε.Α.Π.

11.

Θέμα 2ο:Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο “ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ”

203/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

12.

Θέμα 3ο:Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο “Ανέγερση μουσείου κρόκου και γραφείων διοίκησης

204/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

13.

Θέμα 4ο:Έγκριση υποβολής πρότασης από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για λογαριασμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Γκέρτσειου Πολιτιστικού Κέντρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007 – 2013

205/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολής πρότασης

14.

Θέμα 5:Έγκριση προσαρμογής και αλλαγής της νομικής μορφής του ΚΕ.ΠΕ. σύμφωνα με τον νόμο 4071/2012.

206/14

Δεν εγκρίνεται κατ΄απόλυτη πλειοψηφία η προσαρμογή και αλλαγής της νομικής μορφής του ΚΕ.ΠΕ.

15.

Θέμα 6ο:Έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγµένων έργων στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.

207/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση προγράμματος έργων του Ε.Α.Π.

16.

Θέμα 7ο:Ψήφισμα Λαϊκής Συσπείρωσης για την Παλαιστίνη

208/14

Δεν εγκρίνει το Π.Σ. την  έκδοση ψηφίσματος

Κοζάνη 24/7/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος