ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/20-6-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/20-6-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α 

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφαση

1.

Hμερήσιας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΚΟ Α.Ε.

147/12

Το Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

2.

Hμερήσιας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΦΛΩ.

148/12

Το Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

3.

Hμερήσιας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στην τακτική συνέλευση της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α..

149/12

Το Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

4.

Hμερήσιας διάταξης

Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού για την πληρωμή προνοιακών     επιδομάτων μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. (Π.Ε. Κοζάνης).

150/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού.

5.

Hμερήσιας διάταξης

1η τροποποίηση του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2012) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

151/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού.

6.

Hμερήσιας διάταξης

Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για το Διατροφικό Επίδομα Νεφροπαθών (Π.Ε. Καστοριά).

152/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού.

7.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού για την πληρωμή   Προνοιακών επιδομάτων μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. (Π.Ε. Γρεβενών).

153/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού.

8.

Ημερήσιας διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε.,   που αφορά το έργο: «Ολοκλήρωση του δικτύου λιμναίων υποδομών ενδυνάμωσης των τουριστικών δραστηριοτήτων στην λίμνη Πολυφύτου».

154/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

Κοζάνη        25/6 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς