ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/20-4-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/20-4-2012 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης, για πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

95/12

Το Π.Σ. λέει όχι στην

Πώληση των λιγνιτικών μονάδων και αναπτύσσει κάποιες προϋποθέσεις.

Κοζάνη       23/4 /2012                                                          Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

                                                                                             Παναγιώτης Πλακεντάς