Περίληψη Διακήρυξης Δικαιώματος Πενταετής Μίσθωσης Αλιευτικής Εκμετάλλευσης της Λίμνης Ζάζαρης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πενταετή μίσθωση το

δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λίμνης Ζάζαρης. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα

διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρες 09:00 π.μ έως 12:00 π.μ στα γραφεία

της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φλώρινας .

Ελάχιστο ποσό της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 7.200,00 και εγγυητική επιστολή

στο ποσό των 360,00€.

Διακήρυξη λίμνης Ζάζαρης