Περίληψη Διακήρυξης Δικαιώματος Πενταετής Μίσθωσης Αλιευτικής Εκμετάλλευσης της Λίμνης Χειμαδίτιδας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πενταετή μίσθωση το

δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λίμνης Xειμαδίτιδας. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα

διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρες 09:00 π.μ έως 12:00 π.μ στα γραφεία

της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φλώρινας .

Ελάχιστο ποσό της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8.000,00 και εγγυητική επιστολή

στο ποσό των 400,00€.

Διακήρυξη λίμνης Χειμαδίτιδας