Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας / Ειδική έκδοση – Δοκίμιο για τη Βιομηχανική Παράδοση στη Δυτική Μακεδονία: «Ενέργεια, Άνθρωποι και Εποχές» …

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Στόχος του προγράμματος Histcape όπως και των υπολοίπων διακρατικών δράσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η δημιουργική σύνδεση τομέων των περιφερειακών πολιτικών με την κοινωνία και τους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα ήταν από τα ελάχιστα σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της διαχείρισης και των στρατηγικών του πολιτιστικού αποθέματος, με έμφαση στην ύπαιθρο και τις μικρές πόλεις.

Πέραν των αποτελεσμάτων του προγράμματος, που έχουν συμπεριληφθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων ετών για τον πολιτισμό στη Δυτική Μακεδονία, στις παρακαταθήκες του συμπεριλαμβάνεται ένα ειδικό δοκίμιο που συντάχθηκε μετά από έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια της Ματίνας Τσικριτζή Μόμτσιου για τη Βιομηχανική Παράδοση στη Δυτική Μακεδονία με τίτλο: «Ενέργεια, Άνθρωποι και Εποχές». Την φωτογραφική επιμέλεια είχε ο Γρηγόρης Δάλλης και τον σχεδιασμό – δημιουργικό ο Κων-νος Καραδήμος. Συντονιστής της ειδικής αυτής δράσης και Τεχνικός Σύμβουλος του Προγράμματος ήταν ο Κων-νος Καραμάρκος, τη διοικητική ομάδα έργου για το Περιφερειακό Ταμείο αποτελούσαν οι Βασίλης Κωτούλας, Δημητρούλα Ασλανίδου, Κατερίνα Κούτσιανου και στην επιστημονική υποστήριξη ήταν οι Δημήτρης Μυλωνάς και Φώτω Ζαγορίτου.

To δοκίμιο καταλήγει ως εξής:

“Ίσως νέοι άνθρωποι με φρέσκες ιδέες και οράματα να βοηθήσουν τον τόπο να αποκτήσει μια καινούργια ταυτότητα που θα του επιτρέψει να διατηρήσει μεν το σύνθετο πολιτιστικό του παρελθόν και ταυτόχρονα να το συνδυάσει με μια νέα εικόνα. Μια εικόνα που δεν θα τη σημαδεύει πια η μαυρίλα και η μόλυνση του παρελθόντος αλλά θα είναι εμπλουτισμένη με τα άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, την ομορφιά, την ιδιότυπη φυσιογνωμία και την βιομηχανική πολιτιστική του κληρονομιά.”

Για ανάγνωση του δοκιμίου σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθείστε τον σύνδεσμο :

http://issuu.com/krdms/docs/histcape_deh_24p_br_web/1

Το έργο HISTCAPE χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα InterregIVC και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης