Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης & Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πρόγραμμα για τις ΜΜΕ : Smart+ _ «Οι προσπάθειες για στοχευμένη και ‘έξυπνη’ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία στα τελικά στάδια εφαρμογής της για το 2013»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

To πρόγραμμα SMART+ είναι ένα διακρατικό έργο 6 εταίρων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις.
Υλοποιείται από το 2010 από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που πρόσφατα ολοκλήρωσαν τα εργαστήρια κεφαλαιοποίησης του προγράμματος.

Το 2013 αποτελεί τη χρονιά ολοκλήρωσης του έργου, όπου το Περιφερειακό Ταμείο ακολουθώντας τον σχετικό προγραμματισμό, έχει προτείνει προς τους λοιπούς εταίρους βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές (στους τομείς δράσης που προβλέπονται) από τα υποπρογράμματα Innofin, IART & SMEgoNET.

Στην επόμενη περίοδο όλες οι επιχειρηματικές πρακτικές που επιλέγονται στο εταιρικό ευρωπαικό επίπεδο επεξεργάζονται και θα καταλήξουν στο να αποτελέσουν τον βασικό κορμό στην σύνταξη της Χάρτας Επιχειρηματικότητας, όπου θα συγκεντρώνονται οι πολιτικές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε ότι αφορά τους 6 διακρατικούς εταίρους του έργου.

Τέλος το πρόγραμμα θα παράξει έως το φθινόπωρο του 2013, ως στρατηγικό κείμενο αναφοράς ένα Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας από τις ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας με βάση την τετραετή ενασχόληση με το Smart+.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους εταίρους του και τις δράσεις του μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλούν από :

http://www.smartplusinnovations.eu/?lang=4

http://www.pta-pdm-smartplus.gr/index11.html

και μέσω ερωτημάτων στην υπεύθυνη έργου για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κας Κούτσιανου Κατερίνας τηλ. 2461053996