Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δράσεις Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δράσεις Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,2 εκατομμυρίων Ευρώ υπέγραψε την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής και αφορούν δράσεις του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.

Στην διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν με τον Πρόεδρο της ΔΙΑΔΥΜΑ – Δήμαρχο Καστοριάς Μανώλη Χατζησυμεωνίδη, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Δημοσθένη Μαυρίδη και του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μπάμπη Κιουρτσίδη, ο κ. Δακής παρουσίασε αναλυτικά τα έργα που μελέτησε, σχεδίασε και υλοποίησε η ΔΙΑΔΥΜΑ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Συγκεκριμένα ενέταξε 4 επιμέρους έργα:

  1. Συμπλήρωση αναγκών Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας (Προμήθεια Εξοπλισμού), με προϋπολογισμό ένταξης 11,425 εκ. €. και για το οποίο σήμερα υπογράφονται οι προεγκρίσεις υπογραφής σύμβασης για τα πέντε (5) από τα έξη (6) υποέργα. Ο συνολικός προϋπολογισμός που υπογράφεται σήμερα είναι της τάξης των 10,648 εκ. €.
  • Συμπληρωματικές υποδομές ΟΣΔΑ, με προϋπολογισμό ένταξης 8,788 εκ. € και για το οποίο σήμερα υπογράφεται η προέγκριση σύμβασης για το 1ο υποέργο (και κυριότερο) αυτό της κατασκευής του 3ου κυττάρου ΧΥΤΑ, προϋπολογισμού 4,5 εκ. €. Έχουν ήδη δοθεί προεγκρίσεις σύμβασης και υλοποιούνται τα δύο (2) άλλα υποέργα που αφορούν την ολοκλήρωση των υποδομών στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Εορδαίας και Γρεβενών , συνολικού προϋπολογισμού 400 χιλ. € περίπου.
  • >Μελέτη – Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυματολάσπης, με προϋπολογισμό ένταξης 14 εκ. €. Βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης και πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί πιλοτικό έργο σε επίπεδο χώρας. Ήδη υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις για την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου (με παράλληλη αύξηση φυσικού αντικειμένου).
  • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Δράσεων & Προγραμμάτων για την Ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), με προϋπολογισμό ένταξης 300, χιλ. €. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης (έχει αποσταλεί το Σύμφωνο Αποδοχής Πράξης) και αφορά τον σχεδιασμό δράσεων για την εναρμόνιση του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας στις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας – Πλαίσιο (98/2008/ΕΚ) για τα απορρίμματα.

Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, τα έργα αυτά έρχονται να συμβάλουν στην δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο πρόεδρος της ΔΙΑΔΥΜΑ Μανώλης Χατζησυμεωνίδης τόνισε από την πλευρά του την συνεργασία που υπάρχει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξήρε την συνεισφορά του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και της Διαχειριστικής Αρχής για την ένταξη νέων έργων στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Πρόσθεσε ακόμη την επάρκεια των στελεχών της ΔΙΑΔΥΜΑ ενώ εξήρε και την συνεργασία που υπάρχει μεταξύ όλων των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, που έχει ως αποτέλεσμα η διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας να αποτελεί πρότυπο για πολλές περιφέρειες της Ελλάδας.