Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : Διοίκηση με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους για την βελτίωση των παραγωγικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η πραγματική διάσταση της περιφερειακής οικονομίας στον κλάδο των τροφίμων προωθείται μεθοδικά μέσω των Ευρωπαϊκών συνεργασιών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος LocFood – Interreg IV και με προγραμματισμό τριετίας, προσπαθεί για την προώθηση των τοπικών τροφίμων σε ειδικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς αλλά και για την βελτίωση πολιτικών και περιφερειακών στρατηγικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως και των πολιτικών για την επιχειρηματικότητα του τομέα των τοπικών τροφίμων. Οι τομείς αυτοί αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα περιφέρειες και έχει καταγραφεί η ανάγκη για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών σε επίπεδο στρατηγικής.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα αποτελούν η βελτίωση των γνώσεων και σύγχρονων τάσεων για την διαχείριση του κλάδου των τροφίμων και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από τις συνεργαζόμενες περιφέρειες προς τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος θα προωθηθούν μεθοδικά τα τοπικά προϊόντα αλλά και η παραδοσιακή γευσιγνωσία για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.

Στελέχη της ομάδας έργου από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης που επιμελείται όλων των διακρατικών προγραμμάτων, παρουσίασαν και πρόβαλαν την Δυτική Μακεδονία σε διήμερο εκδηλώσεων στο Fermo της Ιταλίας (τεχνική συνάντηση για την στρατηγική του προγράμματος και επίσκεψη σε έκθεση τοπικών τροφίμων).

Ταυτόχρονα σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν οι κατευθύνσεις για τις διεθνείς συνεργασίες του Περιφερειάρχη Γιώργου Δακή ως προς την πραγματική εικόνα των Δυτικομακεδόνων. Την εικόνα των σκληρά εργαζόμενων ανθρώπων που ενάντια στις οικονομικές συνθήκες αγωνίζονται για την οικονομική τους ευμάρεια και διατήρηση της ποιότητας ζωής τους. Την εικόνα μιας περιφέρειας που προωθεί τις επιχειρηματικές συνεργασίες, τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό σε κάθε ευκαιρία που της δίνεται.

Ως αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ήμασταν και παραμένουμε θιασώτες της Ευρωπαϊκής ιδέας και της συνεργασίας των λαών της και μέσα από την υλοποίηση των διεθνών συνεργασιών μας θα μεταφέρουμε αυτές μας τις απόψεις, σε κάθε γωνιά της ενωμένης Ευρώπης.

Από το Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας