Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

 Διαβάστε εδώ την προκήρυξη του διαγωνισμού, την τεχνική περιγραφή του έργου, τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων, τον συνολικό προϋπολογισμό, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, το τιμολόγιο υπηρεσίας και την προκήρυξη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης